Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Dub letný v Dunajskej Lužnej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 481
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Bratislave, 6/2002, 21. 10. 2002, 21.10.2002
 • Dôvod ochrany: Významný strom s vysokou estetickou a biologickou hodnotou a mimoriadnym vekom.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Senec
  • Katastrálne územie: Jánošíková
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur 489 nezistená 28 nezistený