Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Devičianska oskoruša

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 104
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. Uznesenie ONV Levice, 193/75-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
 • Dôvod ochrany: krajinotvorný, dendrologický, prírodný
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Levice
  • Katastrálne územie: Horné Devičany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Vinice nad VN
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:spoločenstvenné urbárske
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jarabina oskorušová Sorbus domestica L. 429 15 18 200