Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Čelovský dub

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 317
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenie ONV, 51/1989, 12. 07. 1989, 12.07.1989
 • Dôvod ochrany: Estetický, vedecký a historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Prešov
  • Katastrálne územie: Čelovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:ovocný sad
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 575 24 15 350