Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Buk v kláštornej záhrade

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 14
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie ONV Martin, č. 13/69, 18. 02. 1969, 18.02.1969
 • Dôvod ochrany: Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, estetický a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Martin
  • Katastrálne územie: Kláštor pod Znievom
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v kláštornej záhrade, južne od kláštora
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 buk lesný Fagus sylvatica L. 378 28 18 150