Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Buk v Detvianskej Hute

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 128
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV Zvolen, 230/75, 10. 10. 1975, 10.10.1975
 • Dôvod ochrany: Biologický a historický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Detva
  • Katastrálne územie: Detvianska Huta
  • Podrobná lokalizácia výskytu:U Šulekov, asi 100 V m od obecného úradu
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 buk lesný Fagus sylvatica L. 657 25 20 250