Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Brest u Papaji

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 18
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV Čadca, č. 86/1973, 20. 04. 1973, 20.04.1973
 • Dôvod ochrany: Kultúrny, náučný, osvetovo-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Čadca
  • Katastrálne územie: Makov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Makov U Papaji
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest hrabolistý Ulmus minor Mill. 626 26 25 400