Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Borovica v Zámutove

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 370
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenie ONV, 51/1990, 29. 05. 1990, 29.05.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, ekologický, estetický a kultúrno-historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Vranov nad Topľou
  • Katastrálne územie: Zámutov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v lesnom poraste
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica Jeffreyova Pinus jeffreyi Grev. Et Balf. 249 25 8 200