Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Bojnická lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 4
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. zasadanie KšK-ONV Prievidza, 6/1969, 30. 01. 1969, 30.01.1969
 • Dôvod ochrany: Najstaršia a najmohutnejšia lipa v kraji, má veľkú historickú a kultúrnu hodnotu.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Bojnice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri zamku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 1100 9 5 700