Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Biela samota

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 427
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. OÚŽP Nové Zámky, 165/1993-5, 30. 06. 1993, 30.06.1993
 • Dôvod ochrany: Dôležitý z hľadiska vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:24
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nové Zámky
  • Katastrálne územie: Trávnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri ceste na Bielu samotu SV od Trávnice
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 275 25 13 200
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 234 25 10 200
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 178 22 6 200
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 257 25 8 200
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 175 18 5 200
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 145 21 4 200
7 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 300 25 11 200
8 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 265 24 10 200
9 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 288 25 14 200
10 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 157 21 5 200
11 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 266 25 11 200
12 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 228 25 10 200
13 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 247 25 8 200
14 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 149 23 10 200
15 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 208 25 8 200
16 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 220 24 8 200
17 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 292 25 9 200
18 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 310 25 12 200
19 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 157 24 6 200
20 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 241 24 10 200
21 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 150 21 5 200
22 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 242 22 9 200
23 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 207 22 8 200
24 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 201 20 11 200