Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Baza pri katolíckom gymnáziu

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 482
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Banskej Bystrici, 5/2003, 27. 02. 2003, 27.02.2003
 • Dôvod ochrany: Svojimi rozmermi, ekologickou a estetickou hodnotou je významný hlavne z vedeckého hľadiska.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Banská Bystrica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 baza čierna Sambucus nigra 165 nezistená 10 nezistený