Preskočit na obsah

Filter

od
do
od
do
Dendrometrický parameter
Reset
Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 137 Platan v Zlatých Moravciach platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce Správa CHKO Ponitrie
S 472 Velčické cery dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Zlaté Moravce Velčice Správa CHKO Ponitrie
S 224 Sofora na Vajanského nábreží sofora japonská Sophora japonica Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 223 Breza na Mišíkovej ulici breza papierovitá Betula papyrifera Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 222 Magnólia na Somolického ulici magnólia Soulangova Magnolia x soulangiana Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 221 Dub na Moyzesovej ulici dub letný Quercus robur Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 217 Borovica na ulici B. Němcovej borovica hladká Pinus strobus Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 232 Katalpa na Mickiewiczovej ulici katalpa bignóniovitá Catalpa bignonioides Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 231 Platan na Kysuckej ulici platan západný Platanus occidentalis Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 230 Brezy v Mlynskej doline breza previsnutá Betula pendula Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 229 Dub na Prvosienkovej ulici dub žltkastý Quercus dalechampii Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 228 Gaštan na Karabinského ulici gaštan jedlý Castanea sativa Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 227 Jaseň na Rudnayovom námestí jaseň štíhly Fraxinus excelsior Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 225 Jedľa v Kráľovskom údolí jedľa srienistá Abies concolor Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 245 Stromy vo Vojke dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Vojka nad Dunajom Správa CHKO Dunajské luhy
S 244 Platany v Okoči platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Dunajská Streda Okoč Správa CHKO Dunajské luhy
S 243 Topoľ čierny v Šamoríne topoľ čierny Populus nigra L. Trnavský Dunajská Streda Šamorín Správa CHKO Dunajské luhy
S 285 Dub na Podzámskej ulici dub letný Quercus robur L. Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 242 Topoľ čierny v Topoľníkoch topoľ čierny Populus nigra L. Trnavský Dunajská Streda Dolné Topoľníky Správa CHKO Dunajské luhy
S 241 Lipy vo Vrakúni lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Dunajská Streda Vrakúň Správa CHKO Dunajské luhy
S 168 Pagaštan konský v Gáni pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Trnavský Galanta Gáň Správa CHKO Dunajské luhy
S 169 Platan vychodný v Jelke platan východný Platanus orientalis L. Trnavský Galanta Jelka Správa CHKO Dunajské luhy
S 170 Topoľ čierny v Kajale topoľ čierny Populus nigra L. Trnavský Galanta Kajal Správa CHKO Dunajské luhy
S 167 Lipa v Pustých Úľanoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Galanta Pusté Úľany Správa CHKO Dunajské luhy
S 161 Platany v Sládkovičove platan východný Platanus orientalis L. Trnavský Galanta Sládkovičovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 162 Dub letný v Štrkovci dub letný Quercus robur L. Trnavský Galanta Šoporňa Správa CHKO Dunajské luhy
S 263 Platanová aleja v Komárne platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Nitriansky Komárno Komárno Správa CHKO Dunajské luhy
S 264 Orech čierny pri Mudroňove orech čierny Juglans nigra L. Nitriansky Komárno Mudroňovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 289 Hruška v Berku hruška obyčajná Pyrus communis L. Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 286 Duby v Berku dub letný Quercus robur L. Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 287 Štúrovské platany platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Nitriansky Nové Zámky Štúrovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 429 Orechy vo Veľkom lese orech čierny Juglans nigra L. Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 426 Tankošský cer dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Nové Zámky Pozba Správa CHKO Dunajské luhy
S 427 Biela samota lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nitriansky Nové Zámky Trávnica Správa CHKO Dunajské luhy
S 430 Lipy pri Radave lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nitriansky Nové Zámky Hul Správa CHKO Dunajské luhy
S 288 Šurianska paulovnia paulovnia plstnatá Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 265 Maklúra pomarančová maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 164 Topoľ čierny v Nededi topoľ čierny Populus nigra L. Nitriansky Šaľa Neded Správa CHKO Dunajské luhy
S 163 Lipa malolistá v Šali lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nitriansky Šaľa Šaľa Správa CHKO Dunajské luhy
S 451 Lipa v obci Kojšov lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Gelnica Kojšov Správa NP Slovenský raj
S 452 Lipa v Gelnici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Gelnica Gelnica Správa NP Slovenský raj
S 356 Lipa malolistá vo Veľkoidanskom parku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Košice - okolie Veľká Ida Správa NP Slovenský kras
S 355 Dve lipy malolisté v Rešici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Košice - okolie Rešica Správa NP Slovenský kras
S 354 Vŕba biela v Čečejovciach vŕba biela Salix alba L. Košický Košice - okolie Čečejovce Správa NP Slovenský kras
S 341 Buk v Rožňave buk lesný Fagus sylvatica L. Košický Rožňava Rožňava Správa NP Slovenský kras
S 340 Dub v Joviciach dub letný Quercus robur L. Košický Rožňava Jovice Správa NP Slovenský kras
S 339 Duby v Krásnohorskom Podhradí dub letný Quercus robur L. Košický Rožňava Krásnohorské Podhradie Správa NP Slovenský kras
S 338 Lipy v Kováčovej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Kováčová Správa NP Slovenský kras
S 337 Lipy v Rochovciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Rochovce Správa NP Slovenský kras
S 336 Lipy v Rudnej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Rudná Správa NP Slovenský kras
S 335 Lipa v Silici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Silica Správa NP Slovenský kras
S 333 Lipy v Štítniku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Štítnik Správa NP Slovenský kras
S 459 Dub v Pustom Mlyne dub letný Quercus robur L. Trnavský Senica Cerová-Lieskové Správa CHKO Záhorie
S 450 Osuská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trnavský Senica Osuské Správa CHKO Záhorie
S 428 Radimovské lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Skalica Radimov Správa CHKO Záhorie
S 412 Dub na Moravskej ceste dub letný Quercus robur L. Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 424 Lipa pri Múzeu Prvej SNR lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 401 Lipa u Belanských lipa veľkolistá srdcovitolistá Tilia platyphyllos subsp. cordifolia (Besser) C.K. Schneid. Trenčiansky Myjava Turá Lúka Správa CHKO Záhorie
S 409 Myjavská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 204 Lipa v Štiavniku lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Žilinský Bytča Štiavnik Správa CHKO Kysuce
S 78 Lipy pri kostole v Čadci lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Žilinský Čadca Čadca Správa CHKO Kysuce
S 79 Lipy v Turzovke lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Čadca Turzovka Správa CHKO Kysuce
S 18 Brest u Papaji brest hrabolistý Ulmus minor Mill. Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 47 Duby na Trojačke dub zimný Quercus petrea (Matt.)Liebl. Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 83 Lipy u Beloni lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 82 Lipy u Kanderov lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Žilinský Čadca Stará Bystrica Správa CHKO Kysuce
S 19 Lipa pri Kysuckom Novom Meste lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 80 Lipy na Litovelskej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 81 Lipy pod Vrchom lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Rudinka Správa CHKO Kysuce
S 84 Lipy na Kopaniciach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Rudinka Správa CHKO Kysuce
S 91 Hadí smrek v Nesluši smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst v. cranstonii Žilinský Kysucké Nové Mesto Nesluša Správa CHKO Kysuce
S 85 Topoľ u Ondruškov topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Kysucké Nové Mesto Nesluša Správa CHKO Kysuce
S 90 Lipa na Šindelnej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Nesluša Správa CHKO Kysuce
S 89 Topole v Radoli topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Kysucké Nové Mesto Radoľa Správa CHKO Kysuce
S 88 Lipa v Pažitiach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Lopušné Pažite Správa CHKO Kysuce
S 87 Lipy na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Horný Vadičov Správa CHKO Kysuce
S 86 Lipa pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Snežnica Správa CHKO Kysuce
S 56 Duglaska v Starej Kremničke duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Banskobystrický Žiar nad Hronom Stará Kremnička Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 480 Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi sofora japonská Sophora japonica Bratislavský Bratislava IV Devínska Nová Ves Správa CHKO Dunajské luhy
S 481 Dub letný v Dunajskej Lužnej dub letný Quercus robur Bratislavský Senec Jánošíková Správa CHKO Dunajské luhy
S 482 Baza pri katolíckom gymnáziu baza čierna Sambucus nigra Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 483 Topole v Dolnej Strehovej topoľ biely Populus alba Banskobystrický Veľký Krtíš Horná Strehová Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 484 Gaštany v Ratkovskom Bystrom gaštan jedlý Castanea sativa Banskobystrický Revúca Ratkovské Bystré Správa NP Muránska planina
S 485 Topoľ sivý pod Perpešom topoľ sivý Populus x canescens Banskobystrický Revúca Gemerská Ves Správa NP Muránska planina
S 486 Modranské oskoruše jarabina oskorušová Sorbus domestica Bratislavský Pezinok Modra Správa CHKO Malé Karpaty
S 487 Fándlyho jabloň jabloň domáca Malus domestica Trnavský Trnava Naháč Správa CHKO Malé Karpaty
S 488 Duby v bažantnici dub letný Quercus robur Nitriansky Nové Zámky Palárikovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 489 Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov borovica čierna Pinus nigra Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 490 Vŕba pri železničnej stanici Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 492 Javor v Osturni javor horský Acer pseudoplatanus Prešovský Kežmarok Osturňa Správa Pieninského NP
S 494 Smrekovec na Slanej Vode smrekovec opadavý Larix decidua Mill. Žilinský Námestovo Oravská Polhora Správa CHKO Horná Orava
S 495 Oskoruša v Devíne jarabina oskorušová Sorbus domestica Bratislavský Bratislava IV Devín Správa CHKO Dunajské luhy
S 496 Dolnolovčický brestovec brestovec západný Celtis occidentalis Trnavský Trnava Dolné Lovčice Správa CHKO Malé Karpaty
S 497 Piešťanské topole topoľ čierny Populus nigra Trnavský Piešťany Piešťany Správa CHKO Malé Karpaty
S 499 Grinavský topoľ topoľ čierny Populus nigra Bratislavský Pezinok Grinava Správa CHKO Malé Karpaty
S 500 Pagaštan v Hrabušiciach pagaštan konský Aesculus hippocastanum Košický Spišská Nová Ves Hrabušice Správa NP Slovenský raj
S 501 Borovica v Spišskom Štvrtku borovica lesná Pinus sylvestris Prešovský Levoča Spišský Štvrtok Správa NP Slovenský raj
S 502 Lipa v Spišskom Bystrom lipa malolistá Tilia cordata Prešovský Poprad Spišské Bystré Správa Tatranského NP
S 503 Mazgalická lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Prešovský Svidník Dlhoňa Správa CHKO Východné Karpaty
S 504 Skalniansky jaseň jaseň štíhly Fraxinus excelsior Prešovský Svidník Vyšná Pisaná Správa CHKO Východné Karpaty
S 505 Spišskonovoveský javor javor horský Acer pseudoplatanus Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 255 Urpínska alej agát biely Robinia pseudoacacia L. Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 203 Lipy v Nezbudskej Lúčke lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Nezbudská Lúčka Správa NP Malá Fatra
S 202 Lipa v Paštinej Závade lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Paština Závada Správa NP Malá Fatra
S 201 Lipa v Rajci lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Rajec Správa NP Malá Fatra
S 200 Brest v Rajeckej Lesnej brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Žilina Rajecká Lesná Správa NP Malá Fatra
S 199 Lipy v Rajeckej Lesnej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Rajecká Lesná Správa NP Malá Fatra
S 198 Brest v Rajeckých Tepliciach brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Žilina Rajecké Teplice Správa NP Malá Fatra
S 197 Javory v Stránskom javor horský Acer pseudoplatanus L. Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 196 Lipa v Stránskom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 195 Lipy vo Svederníku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Svederník Správa NP Malá Fatra
S 194 Borovice v Terchovej borovica hladká Pinus strobus L. Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 193 Lipa v Terchovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 192 Stromy v Terchovej brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 191 Lipa v Turí lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Turie Správa NP Malá Fatra
S 190 Lipy vo Višňovom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Višňové Správa NP Malá Fatra
S 189 Ľaliovník v Žiline ľáliovník tulipánokvetý Liriodendron tulipifera Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 188 Javor v Žiline javor cukrový Acer saccharinum L. Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 187 Lipy v Žiline lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 186 Lipy v Žiline - Žilinskej Lehote lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Žilinská Lehota Správa NP Malá Fatra
S 185 Lipová aleja v Žiline - Bytčici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Bytčica Správa NP Malá Fatra
S 6 Lipa pri kostole lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 12 Lipa pred kláštorom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 7 Lipa v kláštornej záhrade lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 15 Brest v kláštornej záhrade brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 14 Buk v kláštornej záhrade buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 1 Memorandové lipy v Martine lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Martin Martin Správa NP Veľká Fatra
S 2 Hrochoťská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 3 Lipy pri Hronseckom kostolíku lipa Tilia L. Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 266 Lipa pri Hronseckom kaštieli lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 403 Sládkovičova lipa v Radvani lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Bystrica Radvaň Správa CHKO Poľana
S 272 Lipa na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Námestovo Lomná Správa CHKO Horná Orava
S 42 Brest na cintoríne brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Námestovo Oravské Veselé Správa CHKO Horná Orava
S 43 Lipa na súkromnom pozemku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Námestovo Oravské Veselé Správa CHKO Horná Orava
S 45 Lipa na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Námestovo Rabčice Správa CHKO Horná Orava
S 44 Brest na súkromnom pozemku brest horský Ulmus glabra L. Žilinský Námestovo Rabčice Správa CHKO Horná Orava
S 259 Gaštanica gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie Správa CHKO Biele Karpaty
S 402 Gaštan nad Vápenkou gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Správa CHKO Malé Karpaty
S 262 Lipy v Župnom sirotinci lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Správa CHKO Biele Karpaty
S 373 Modrovská metasekvoja metasekvoja čínska Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Modrovka Správa CHKO Biele Karpaty
S 275 Lipského lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Trenčín Sedličná Správa CHKO Biele Karpaty
S 267 Lipy na križovatke ciest Zázrivá - Žilina lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra
S 184 Buky v Belej buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Žilina Belá Správa NP Malá Fatra
S 183 Lipy v Belej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Belá Správa NP Malá Fatra
S 182 Lipa v Divinke lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Divinka Správa NP Malá Fatra
S 181 Lipa v Ďurčinej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Ďurčiná Správa NP Malá Fatra
S 180 Lipa v Gbeľanoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Gbeľany Správa NP Malá Fatra
S 179 Lipa v Hornom Hričove lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Horný Hričov Správa NP Malá Fatra
S 178 Brest v Kamennej Porube brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Žilina Kamenná Poruba Správa NP Malá Fatra
S 177 Lipa v Krasňanoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Krasňany Správa NP Malá Fatra
S 176 Lipa v Lietave lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Lietava Správa NP Malá Fatra
S 175 Lipa v Lutišiach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Lutiše Správa NP Malá Fatra
S 174 Stromy v Lutišiach borovica hladká Pinus strobus L. Žilinský Žilina Lutiše Správa NP Malá Fatra
S 260 Mitické gaštany gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčiansky Trenčín Trenčianske Mitice Správa CHKO Biele Karpaty
S 374 Tisovec na Baračke tisovec dvojradový Taxodium distichum (L.) Rich. Trenčiansky Trenčín Omšenie Správa CHKO Biele Karpaty
S 375 Trenčianske ginká ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Trenčiansky Trenčín Trenčín Správa CHKO Biele Karpaty
S 296 Ginko dvojlaločné v Lučenci ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Banskobystrický Lučenec Lučenec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 298 Platany v Lučenci pri Szilassyho kaštieli platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Banskobystrický Lučenec Lučenec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 364 Hradištské gaštany gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Poltár Hradište Správa CHKO Cerová vrchovina
S 297 Dub v Brezničke dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Poltár Breznička Správa CHKO Cerová vrchovina
S 365 Málinské maklury maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. Banskobystrický Poltár Málinec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 149 Katalpa v Hnúšti katalpa bignóniovitá Catalpa bignonioides Walt. Banskobystrický Rimavská Sobota Hnúšťa Správa CHKO Cerová vrchovina
S 397 Dub v Michalovciach dub letný Quercus robur L. Košický Michalovce Michalovce Správa CHKO Vihorlat
S 395 Dub v Rakovci n/Ondavou II. dub letný Quercus robur L. Košický Michalovce Rakovec nad Ondavou Správa CHKO Vihorlat
S 394 Platan v Bracovciach platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Košický Michalovce Bracovce Správa CHKO Vihorlat
S 414 Duby v Parchovanoch dub letný Quercus robur L. Košický Trebišov Parchovany Správa CHKO Latorica
S 411 Platan vo Veľatoch platan západný Platanus occidentalis L. Košický Trebišov Veľaty Správa CHKO Latorica
S 413 Platany v Bieli platan západný Platanus occidentalis L. Košický Trebišov Biel Správa CHKO Latorica
S 415 Kazimírske duby dub letný Quercus robur L. Košický Trebišov Veľký Kazimír Správa CHKO Latorica
S 418 Pagaštan v Božčiciach pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Košický Trebišov Božčice Správa CHKO Latorica
S 456 Gaštan jedlý v Častej gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Bratislavský Pezinok Častá Správa CHKO Malé Karpaty
S 460 Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci borovica lesná Pinus sylvestris L. Trnavský Hlohovec Hlohovec Správa CHKO Malé Karpaty
S 461 Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Hlohovec Hlohovec Správa CHKO Malé Karpaty
S 464 Platan v parku v Sokolovciach platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Piešťany Sokolovce Správa CHKO Malé Karpaty
S 432 Lipy pri Kalvárii lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trnavský Trnava Trnava Správa CHKO Malé Karpaty
S 469 Lipa na cintoríne v Dobrej Vode lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Trnava Dobrá Voda Správa CHKO Malé Karpaty
S 465 Lipa pri kostole v Smoleniciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Trnava Smolenice Správa CHKO Malé Karpaty
S 468 Sekvojovec v parku v Cíferi sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz Trnavský Trnava Cífer Správa CHKO Malé Karpaty
S 466 Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz Trnavský Trnava Dolná Krupá Správa CHKO Malé Karpaty
S 467 Platany v parku vo Voderadoch platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Trnava Voderady Správa CHKO Malé Karpaty
S 332 Brusnícka lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Revúca Brusník Správa NP Muránska planina
S 331 Gaštany a platan v Hucíne pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Banskobystrický Revúca Hucín Správa NP Muránska planina
S 453 Jedľa v Hrdzavej doline jedľa biela Abies alba Mill. Banskobystrický Revúca Muráň Správa NP Muránska planina
S 330 Lipa v Rákoši na cintoríne lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Revúca Rákoš Správa NP Muránska planina
S 329 Lipy v Revúcej pri štátnej ceste lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 328 Platany v Rákoši - Bani platan západný Platanus occidentalis L. Banskobystrický Revúca Rákoš Správa NP Muránska planina
S 327 Stromy v Revúcej pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 454 Sekvojovec mamutí sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Banskobystrický Rimavská Sobota Tisovec Správa NP Muránska planina
S 17 Lipa na Pustovci lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Prešovský Kežmarok Toporec Správa Pieninského NP
S 313 Pagaštanová alej pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Prešovský Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Správa Pieninského NP
S 315 Lipa v obci Veľká Lesná lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Prešovský Stará Ľubovňa Veľká Lesná Správa Pieninského NP
S 314 Javor v Kamienke javor horský Acer pseudoplatanus Prešovský Stará Ľubovňa Kamienka Správa Pieninského NP
S 343 Dub v Dúbrave dub letný Quercus robur L. Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 344 Ľaliovník v Dúbrave ľáliovník tulipánokvetý Liriodendron tulipifera Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 345 Vejmutovka v Dúbrave borovica hladká Pinus strobus L. Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 276 Rákociho dub dub letný Quercus robur L. Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Podlužany Správa CHKO Ponitrie
S 425 Veľkouherská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Partizánske Veľké Uherce Správa CHKO Ponitrie
S 4 Bojnická lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 305 Bojnické ginká ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 416 Lipa na Šajbách lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Prievidza Koš Správa CHKO Ponitrie
S 61 Skupina líp pri kostole a cintoríne v Porube lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Prievidza Poruba Správa CHKO Ponitrie
S 64 Lipy na cintoríne vo Veľkej Čausi lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Prievidza Veľká Čausa Správa CHKO Ponitrie
S 65 Sekvoja obrovská v Novej Lehote sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Trenčiansky Prievidza Nová Lehota Správa CHKO Ponitrie
S 63 Tis pri fare v Novej Lehote tis obyčajný Taxus baccata L. Trenčiansky Prievidza Nová Lehota Správa CHKO Ponitrie
S 62 Lipy pri kostole v Diviakoch nad Nitricou lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Prievidza Diviaky nad Nitricou Správa CHKO Ponitrie
S 306 Lipa pri prameni lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Prievidza Diviacka Nová Ves Správa CHKO Ponitrie
S 252 Jaseň pod Buchlovom jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Trenčiansky Prievidza Čereňany Správa CHKO Ponitrie
S 105 Bešiansky cer dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Levice Beša Správa CHKO Ponitrie
S 104 Devičianska oskoruša jarabina oskorušová Sorbus domestica L. Nitriansky Levice Horné Devičany Správa CHKO Ponitrie
S 103 Tolerančná lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Nitriansky Levice Horné Jabloňovce Správa CHKO Ponitrie
S 102 Lipa veľkolistá v Tupej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Nitriansky Levice Chorvatice Správa CHKO Ponitrie
S 101 Kalnianske topole topoľ čierny Populus nigra L. Nitriansky Levice Kalná Správa CHKO Ponitrie
S 100 Kozárovská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop Nitriansky Levice Kozárovce Správa CHKO Ponitrie
S 99 Platany javorolisté v parku platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Nitriansky Levice Kukučínov Správa CHKO Ponitrie
S 258 Tis na katolíckom cintoríne tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 257 Tis na Skuteckého ulici tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 150 Tis v Tajove tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Banská Bystrica Tajov Správa CHKO Poľana
S 404 Uňadovský tis tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Banská Bystrica Podlavice Správa CHKO Poľana
S 473 Brest na Bakossovej ulici brest hrabolistý Ulmus minor Mill. Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 303 Buk pod Širokou buk lesný Fagus sylvatica L. Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 283 Buk pod Kľukou buk lesný Fagus sylvatica L. Banskobystrický Detva Hriňová Správa CHKO Poľana
S 128 Buk v Detvianskej Hute buk lesný Fagus sylvatica L. Banskobystrický Detva Detvianska Huta Správa CHKO Poľana
S 127 Lipa v Detvianskej Hute lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Detva Detvianska Huta Správa CHKO Poľana
S 474 Báťkova lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Detva Hriňová Správa CHKO Poľana
S 310 Borovica Ľudmily Podjavorinskej borovica lesná Pinus sylvestris L. Banskobystrický Zvolen Rybáre Správa CHKO Poľana
S 300 Duby v Dobrej Nive dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Zvolen Dobrá Niva Správa CHKO Poľana
S 299 Duby v Kováčovej dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Zvolen Kováčová Správa CHKO Poľana
S 140 Jedle na Mláčiku jedľa biela Abies alba Mill. Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 302 Tisy na Mláčiku tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 475 Hrab pri Lukovom hrab obyčajný Carpinus betulus L. Banskobystrický Zvolen Lukové Správa CHKO Poľana
S 268 Stromoradia líp pri starom kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra
S 476 Lipy v Doline lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Martin Necpaly Správa NP Veľká Fatra
S 477 Lipa v Starej Bôrovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Martin Sklabinský Podzámok Správa NP Veľká Fatra
S 114 Jedľa v L. Osade - Teplô jedľa biela Abies alba Mill. Žilinský Ružomberok Liptovské Revúce Správa NP Veľká Fatra
S 8 Ginko v Abramovej ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Žilinský Turčianske Teplice Abramová Správa NP Veľká Fatra
S 11 Lipa v Sklenom pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Turčianske Teplice Sklené Správa NP Veľká Fatra
S 10 Lipa pri kostole v Slovenskom Pravne lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Turčianske Teplice Slovenské Pravno Správa NP Veľká Fatra
S 269 Brest na cintoríne brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Námestovo Krušetnica Správa CHKO Horná Orava
S 270 Lipa mimo obce nad Bielou Oravou lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Námestovo Lomná Správa CHKO Horná Orava
S 211 Paulovnia na Škarniclovej ulici paulovnia plstnatá Paulownia tomentosa Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 212 Lipa na Partizánskej ulici lipa malolistá Tilia cordata Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 214 Dub na Šulekovej ulici dub jadranský Quercus virgiliana Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 237 Tis v nemocničnej záhrade tis obyčajný Taxus baccata Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 215 Ginko na Godrovej ulici ginko dvojlaločné Ginkgo biloba Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 236 Magnólia na Palisádach magnólia Soulangova Magnolia x soulangiana Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 234 Dub na Godrovej ulici dub Quercus L. Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 235 Skupina stromov na Galandovej dub letný Quercus robur Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 49 Duby v Bijacovciach dub letný Quercus robur L. Prešovský Levoča Bijacovce Správa NP Slovenský raj
S 50 Bresty pri obci Spišský Štiavnik brest horský Ulmus glabra Huds. Prešovský Poprad Spišský Štiavnik Správa NP Slovenský raj
S 322 Lipa v Stratenej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Košický Rožňava Stratená Správa NP Slovenský raj
S 323 Lipa v Jamníku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Spišská Nová Ves Jamník Správa NP Slovenský raj
S 325 Lipy v Spišskej Novej Vsi lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 144 Gaštan v Štiavnických Baniach gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 419 Lipy na Hornej Rovni lipa malolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 291 Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 436 Sekvojovec za botanickou záhradou sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 145 Smrekovce na Hornej Rovni smrekovec opadavý Larix decidua Mill. Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 126 Koháryho dub dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Krupina Krnišov Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 129 Lipa v Bzovíku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Krupina Bzovík Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 130 Tisovec dvojradový v Krupine tisovec dvojradový Taxodium distichum (L.) Rich. Banskobystrický Krupina Krupina Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 471 Ginko v Súdovciach ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Banskobystrický Krupina Súdovce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 151 Platan v Sečiankach platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Banskobystrický Veľký Krtíš Sečianky Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 376 Lipy malolisté v Radome lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Radoma RCOP v Prešove
S 392 Lipa malolistá v Miroli lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Miroľa Správa CHKO Východné Karpaty
S 366 Platan v Tovarnom platan západný Platanus occidentalis L. Prešovský Vranov nad Topľou Tovarné RCOP v Prešove
S 371 Platan v Nižnom Hrabovci platan západný Platanus occidentalis L. Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 370 Borovica v Zámutove borovica Jeffreyova Pinus jeffreyi Grev. Et Balf. Prešovský Vranov nad Topľou Zámutov RCOP v Prešove
S 367 Dub v Rudlove dub letný Quercus robur L. Prešovský Vranov nad Topľou Rudlov RCOP v Prešove
S 369 Tis v Nižnom Hrabovci tis obyčajný Taxus baccata L. Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 359 Jaseň pri Angeline jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 363 Univerzitná sofora sofora japonská Sophora japonica L. Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 360 Platany na Veterine platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 361 Ginko na Masarykovej ulici ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 406 Topoľ biely v Mestskom parku topoľ biely Populus alba L. Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 362 Šačianske tisy tis obyčajný Taxus baccata L. Košický Košice II Šaca RCOP v Prešove
S 352 Sekvojovec mamutí v Slanci sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Košický Košice - okolie Slanec RCOP v Prešove
S 353 Pagaštan konský v Rozhanovciach pagaštan konský Aesculus hipocastanum L. Košický Košice - okolie Rozhanovce RCOP v Prešove
S 357 Lipa malolistá v Hutníkoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Košice - okolie Sokoľany RCOP v Prešove
S 131 Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 304 Hruška pod Baranovom hruška planá Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Banskobystrický Banská Bystrica Kostiviarska Správa NP Nízke Tatry
S 16 Korvínova lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 133 Lipa v Motyčkách lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 132 Skupina líp pri kostole v Motyčkách lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 233 Novolipnický platan platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Bratislavský Senec Nová Lipnica Správa CHKO Dunajské luhy
S 239 Dub v Kostolnej Gale dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Kostolná Gala Správa CHKO Dunajské luhy
S 249 Dub v Michale na Ostrove dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Michal na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 251 Dub letný v Mliečanoch dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Mliečany Správa CHKO Dunajské luhy
S 250 Dub letný v Lehnicich dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Veľký Lég Správa CHKO Dunajské luhy
S 248 Dub v Hornom Mýte dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Horné Mýto Správa CHKO Dunajské luhy
S 240 Koelreuterie v Hubiciach jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. Trnavský Dunajská Streda Hubice Správa CHKO Dunajské luhy
S 247 Platany v Blatnej na Ostrove platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Dunajská Streda Blatná na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 246 Platany v Nekyje na Ostrove platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Dunajská Streda Nekyje na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 159 Dub v Sečiankach dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Veľký Krtíš Sečianky Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 277 Brest v Balogu nad Ipľom brest väzový Ulmus laevis Pall. Banskobystrický Veľký Krtíš Balog nad Ipľom Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 281 Tis v Modrom Kameni tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 278 Oskoruša v Hrušove jarabina oskorušová Sorbus domestica L. Banskobystrický Veľký Krtíš Hrušov Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 279 Topoľ v Selešťanoch topoľ čierny Populus nigra L. Banskobystrický Veľký Krtíš Záhorce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 280 Lipy v Dačovom Lome lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Veľký Krtíš Horný Dačov Lom Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 158 Gaštany v Príbelciach gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Veľký Krtíš Dolné Príbelce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 157 Gaštany na Judinom vrchu gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 154 Gaštan v Modrom Kameni gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 156 Gaštany na Krakorovom vrchu gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 155 Dub pri Dolných Strhároch dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Veľký Krtíš Dolné Strháre Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 448 Beňadická lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 421 Brekyňa na Sitárovom vrchu jarabina brekyňová Sorbus torminalis (L.) Crantz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 449 Hodrušský gaštan gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Žarnovica Banská Hodruša Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 422 Hruška zelienka hruška obyčajná Pyrus communis L. emend Burgsd. Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 54 Ľaliovník v Novej Bani ľáliovník tulipánokvetý Liriodendron tulipifera Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 59 Lipa v Novej Bani lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 420 Lipy na Kyslej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Žarnovica Dolné Hámre Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 438 Pusztelnikov brečtan brečtan popínavý Hedera helix L. Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 148 Sekvojovec na cintoríne sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 423 Sekvojovec na Feriancovom rígli sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 60 Sekvojovce na Salašisku sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 58 Sekvojovec na Voznici sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Voznica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 57 Sekvojovec pri Zvoničke sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 52 Dub v Kremnici dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 147 Dub pri Lutile dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Žiar nad Hronom Lutila Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 295 Lipa v Kremnici-Staré Piargy lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 294 Lipa v Kremnici - Leopold Šachta lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 293 Sekvoja obrovská sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 55 Tisy v Kremnici tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 292 Wilckensové pamätné stromy javor mliečny Acer platanoides L. Banskobystrický Žiar nad Hronom Repište Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 445 Lipa trinitárov v Ilave lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Ilava Ilava Správa CHKO Strážovské vrchy
S 66 Tuja v Klobušiciach tuja riasnatá Thuja plicata D.Don exL.amb Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 442 Klobušický javor javor cukrový Acer saccharinum L. Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 446 Klobušické platany platan západný Platanus occidentalis L. Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 67 Jaseň v Zliechove jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Trenčiansky Ilava Zliechov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 75 Tisy v Pruskom tis obyčajný Taxus baccata L. Trenčiansky Ilava Pruské Správa CHKO Strážovské vrchy
S 312 Bolešovský brest brest hrabolistý Ulmus minor Mill. Trenčiansky Ilava Bolešov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 69 Lipa v Dolnom Lieskovom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Dolný Lieskov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 439 Praznovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Praznov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 73 Dolnomarikovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Dolná Mariková Správa CHKO Strážovské vrchy
S 441 Domanižské lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Domaniža Správa CHKO Strážovské vrchy
S 435 Pružinské stromy javor horský Acer pseudoplatanus L. Trenčiansky Považská Bystrica Pružina Správa CHKO Strážovské vrchy
S 72 Tuja v Mednom tuja riasnatá Thuja plicata D.Don ex L. Trenčiansky Púchov Medné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 71 Ginko v Mednom ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Trenčiansky Púchov Medné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 70 Lipa v Lednických Rovniach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Púchov Lednické Rovne Správa CHKO Strážovské vrchy
S 434 Zborské lipy lipa veľkolista Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Púchov Zbora Správa CHKO Strážovské vrchy
S 171 Stromy v Bytči javor mliečny Acer platanoides L. Žilinský Bytča Veľká Bytča Správa CHKO Strážovské vrchy
S 210 Lipy v Bytči - Hliníku lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Bytča Hliník nad Váhom Správa CHKO Strážovské vrchy
S 209 Lipa v Hvozdnici lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Bytča Hvozdnica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 172 Lipy v Kotešovej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Bytča Kotešová Správa CHKO Strážovské vrchy
S 173 Lipy v Súľove lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Bytča Súľov-Hradná Správa CHKO Strážovské vrchy
S 207 Buk v Štiavniku buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Bytča Štiavnik Správa CHKO Strážovské vrchy
S 206 Buky vo Veľkom Rovnom buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Bytča Veľké Rovné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 205 Lipy v Čičmanoch lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Čičmany Správa CHKO Strážovské vrchy
S 20 Lipa oproti budove kultúrneho strediska lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Správa CHKO Horná Orava
S 24 Radlinského jaseň jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Správa CHKO Horná Orava
S 23 Smrekovec na cintoríne smrekovec opadavý Larix decidua Mill. Žilinský Dolný Kubín Chlebnice Správa CHKO Horná Orava
S 21 Lipy pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 22 Duby pred budovou detskej ambulancie dub letný Quercus robur L. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 25 Jaseň pri kaštieli jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 41 Tuja pri dome č. 72, na ul. Krivô tuja západná Thuja occidentalis L. Žilinský Dolný Kubín Krivá Správa CHKO Horná Orava
S 26 Skupina líp pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Leštiny Správa CHKO Horná Orava
S 35 Lipa pri rodinnom dome lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Malý Bysterec Správa CHKO Horná Orava
S 34 Dub pri kaštieli dub letný Quercus robur L. Žilinský Dolný Kubín Mokraď Správa CHKO Horná Orava
S 33 Buk pri kaštieli buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Dolný Kubín Mokraď Správa CHKO Horná Orava
S 32 Topoľ pri SOU topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Správa CHKO Horná Orava
S 31 Topoľ na nábreží pri parkovisku topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Správa CHKO Horná Orava
S 30 Lipa pri budove lesnej správy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 29 Jasen pri budove lesnej správy jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 28 Lipa na cintoríne lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Pokryváč Správa CHKO Horná Orava
S 27 Lipa pri evanjelickom kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Veličná Správa CHKO Horná Orava
S 40 Skupina líp na cintoríne v Oravskej Porube lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Zábrež Správa CHKO Horná Orava
S 106 Lipa v Ďuricovom sade lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Anna Správa Tatranského NP
S 46 Lipa v Matiašovciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 108 Borovica v Matiašovciach borovica limbová Pinus cembra L. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 107 Topoľ v L. Mikuláši - na Nicovô topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Správa Tatranského NP
S 109 Lipa v Ondrašovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Ondrašová Správa Tatranského NP
S 125 Dub v Prosieku dub letný Quercus robur L. Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Správa Tatranského NP
S 110 Lipa v Liptovských Matiašovciach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 124 Lipy v Lipt. Matiašovciach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 111 Lipa v Liptovských Matiašovciach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 141 Skupina 3 líp v Trstenom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Liptovský Mikuláš Trstené Správa Tatranského NP
S 123 Lipa v Smrečanoch lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Smrečany Správa Tatranského NP
S 112 Lipa pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Správa Tatranského NP
S 122 Prosiek - lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Správa Tatranského NP
S 142 Lipy v Liptovskom Trnovci lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Trnovec Správa Tatranského NP
S 457 Matiašovský topoľ topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 138 Lipa v Ľubochni pri Kollárovom dome lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Ľubochňa Správa NP Veľká Fatra
S 113 Brest pri kaštieli Mitošiny brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Ružomberok Bešeňová Správa Tatranského NP
S 121 Lipa v Madočanoch lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Madočany Správa Tatranského NP
S 120 Lipa v Ivachnovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Ivachnová Správa Tatranského NP
S 119 Lipa v Ivachnovej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Ružomberok Ivachnová Správa Tatranského NP
S 118 Lipa v Stankovanoch pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Stankovany Správa Tatranského NP
S 117 Lipa v Stankovanoch pri ObÚ lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Stankovany Správa Tatranského NP
S 143 Lipy v Hrbôltovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Hrboltová Správa Tatranského NP
S 139 Lipová alej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Ružomberok Ľubochňa Správa NP Veľká Fatra
S 458 Liskovská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Lisková Správa Tatranského NP
S 39 Lipy na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Horný Štefanov Správa CHKO Horná Orava
S 38 Skupina líp pri budove galérie M. Medveckej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Medvedzie Správa CHKO Horná Orava
S 37 Lipa pri býv. pivovare lipa veľkolistá Tilia platyphollos Scop. Žilinský Tvrdošín Podbiel Správa CHKO Horná Orava
S 36 Lipa pri pošte lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Tvrdošín Správa CHKO Horná Orava
S 455 Lipy Eugena Suchoňa lipa malolistá Tilia cordata Prešovský Poprad Štrba Správa Tatranského NP
S 479 Stromy v obci Batizovce lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Poprad Batizovce Správa Tatranského NP
S 393 Moruša v Tibave moruša biela Morus alba L. Košický Sobrance Tibava Správa CHKO Vihorlat
S 399 Platan v Tibave platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Košický Sobrance Tibava Správa CHKO Vihorlat
S 400 Platan v Krčave platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Košický Sobrance Krčava Správa CHKO Vihorlat
S 346 Ginko v Humennom ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Prešovský Humenné Humenné Správa CHKO Východné Karpaty
S 348 Dub v Humennom dub sivý Quercus pedunculiflora K.Koch Prešovský Humenné Humenné Správa CHKO Východné Karpaty
S 349 Lipa v Kamenici nad Cirochou lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Prešovský Humenné Kamenica nad Cirochou Správa CHKO Východné Karpaty
S 351 Platan v Udavskom platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Prešovský Humenné Udavské Správa CHKO Východné Karpaty
S 368 Topoľ v Nižnej Sitnici topoľ sivý Populus x canescens (Aiton) Sm. Prešovský Humenné Nižná Sitnica Správa CHKO Východné Karpaty
S 350 Platan v Kamenici nad Cirochou platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Prešovský Humenné Kamenica nad Cirochou Správa CHKO Východné Karpaty
S 347 Topoľ v Oľke topoľ sivý Populus x canescens (Aiton) Sm. Prešovský Medzilaborce Nižná Oľka Správa CHKO Východné Karpaty
S 317 Čelovský dub dub letný Quercus robur L. Prešovský Prešov Čelovce RCOP v Prešove
S 116 Javor v Ružomberku pod Tichým javor mliečny Acer platanoides L. Žilinský Ružomberok Ružomberok Správa NP Nízke Tatry
S 372 Baranovské duby dub cerový Quercus cerris L. Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 407 Prešovský platan platan západný Platanus occidentalis L. Prešovský Prešov Prešov RCOP v Prešove
S 318 Lipanská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Sabinov Lipany RCOP v Prešove
S 321 Sekvoja v Uzovskom Šalgove sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Prešovský Sabinov Uzovský Šalgov RCOP v Prešove
S 408 Duby v Pečovskej Novej Vsi dub letný Quercus robur L. Prešovský Sabinov Pečovská Nová Ves RCOP v Prešove
S 388 Lipa v Miňovciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Stropkov Miňovce RCOP v Prešove
S 389 Lipa v Brezničke lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Stropkov Breznička RCOP v Prešove
S 405 Lipa malolistá v Suchej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Stropkov Suchá Správa CHKO Východné Karpaty
S 387 Dub letný vo Svidníku dub letný Quercus robur L. Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 377 Lipa malolistá vo Svidníku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 378 Lipy vo Vyšnej Jedľovej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Vyšná Jedľová RCOP v Prešove
S 385 Dub v Hunkovciach dub letný Quercus robur L. Prešovský Svidník Hunkovce Správa CHKO Východné Karpaty
S 384 Lipy v Roztokoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Roztoky Správa CHKO Východné Karpaty
S 382 Duby v Krajnom Čiernom dub letný Quercus robur L. Prešovský Svidník Krajné Čierno Správa CHKO Východné Karpaty
S 381 Lipa v Belejovciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Belejovce RCOP v Prešove
S 93 Paulovnia plstnantá paulovnia plstnatá Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Nitriansky Levice Levice Správa CHKO Ponitrie
S 98 Plavovozokanská hruška hruška obyčajná Pyrus communis L. Nitriansky Levice Plavé Vozokany Správa CHKO Ponitrie
S 94 Santovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nitriansky Levice Santovka Správa CHKO Ponitrie
S 97 Dub letný - Medvecké dub letný Quercus robur L. Nitriansky Levice Tekovské Lužany Správa CHKO Ponitrie
S 95 Dub letný v parku dub letný Quercus robur L. Nitriansky Levice Vozokany nad Hronom Správa CHKO Ponitrie
S 53 Tisovec dvojradový tisovec dvojradový Taxodium distichum L. Nitriansky Levice Želiezovce Správa CHKO Ponitrie
S 135 Lipa v Dolných Štitároch lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Nitriansky Nitra Dolné Štitáre Správa CHKO Ponitrie
S 134 Brest vo Veľkej doline brest väzový Ulmus laevis Pall. Nitriansky Nitra Veľká Dolina Správa CHKO Ponitrie
S 284 Dub cerový Hrušovany dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Topoľčany Hrušovany Správa CHKO Ponitrie
S 254 Sekvoja Horňany sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Nitriansky Topoľčany Práznovce Správa CHKO Ponitrie
S 136 Dub v Hostí dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Zlaté Moravce Hostie Správa CHKO Ponitrie
S 506 Špaňodolinské lipy lipa malolistá Tilia cordata Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 508 Vyšnoorlícka lipa lipa malolistá Tilia cordata Prešovský Svidník Vyšný Orlík RCOP v Prešove
S 507 Kľacké duglasky duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii Banskobystrický Žarnovica Kľak Správa CHKO Ponitrie