Strategický plán pre biodiverzitu v rokoch 2011 - 2020

Dátum schválenia: 18. - 29. 10. 2010
Forma: prijatý na 10. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite, 18. - 29. 10. 2010, Nagoja, Japonsko
Dokument na stiahnutie: EN
 
Na Summite o biodiverzite v japonskej Nagoji bol v októbri prijatý strategický plán pre roky 2011-2020. Takzvaný cieľ z Aichi zahŕňa 20 hlavných úloh, usporiadaných do piatich strategických cieľov. Tie riešia základné príčiny úbytku biologickej rozmanitosti, znižovania negatívneho tlaku na biologickú rozmanitosť, ochranu biologickej rozmanitosti na všetkých úrovniach, posilňovanie výhod poskytovanej biologickej rozmanitosti a mali by pomôcť celkovému zlepšeniu stavu biodiverzity.
Zmluvné strany dohovoru súhlasia s cieľom spomaliť na polovicu a pokiaľ možno úplne zastaviť ničenie prírodných stanovíšť, vrátane lesov.
Strategický plán obsahuje 5 strategických cieľov a 20 čiastkových cieľov (tzv. ciele z Aichi), ktoré riešia základné príčiny úbytku biologickej rozmanitosti, znižovania negatívneho tlaku na biologickú rozmanitosť, ochranu biologickej rozmanitosti na všetkých úrovniach, posilňovanie výhod poskytovanej biologickej rozmanitosti a mali by pomôcť celkovému zlepšeniu stavu biodiverzity. Hovoria aj o integrácii biodiverzity do národných a lokálnych politických stratégií, eliminácii dotácií, ktoré škodia životnému prostrediu a namiesto toho rozvoj pozitívnych stimulov pre konzerváciu.
Víziou Strategického plánu je „žiť v harmónii s prírodou“ a v širšom časovom rámci „do roku 2050 zabezpečiť ohodnotenie, ochranu, obnovu a rozumné využívanie biodiverzity, pričom udržiava ekosystémové služby, zdravú planétu a poskytuje prínosy nevyhnutné pre všetkých ľudí“.
 
Bližšie informácie:
https://www.cbd.int/sp