Preskočit na obsah

Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok

Dátum schválenia: 14. 10. 2020
Forma: Európska komisia (COM 2020) 662 final
Dokument na stiahnutie: SK / EN

Cieľom je do roku 2030 aspoň zdvojnásobiť ročnú mieru energetickej obnovy bytových a nebytových budov a podporiť hĺbkové energetické renovácie. Mobilizácia síl na všetkých úrovniach na dosiahnutie týchto cieľov povedie do roku 2030 k renovácii 35 miliónov jednotiek budov. Ak sa má do roku 2050 v celej EÚ dosiahnuť klimatická neutralita, zvýšená miera a hĺbka obnovy sa budú musieť zachovať aj po roku 2030.