Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025

Dátum schválenia: 27. 2. 2019
Forma: Uznesenie vlády SR č. 86/2019
Dokument na stiahnutie: SK: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17565/2

Strategický dokument vlády Slovenskej republiky, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva SR na vytýčené obdobie.

Cieľ:

  • Znižovať množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a odpadov z demolácií.