Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030

Dátum schválenia: 11. 12. 2019
Forma: Uznesenie vlády SR č. 606/2019
Dokument na stiahnutiehttps://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1

Plán je vypracovaný v zmysle čl. 9 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení EÚ a opatrení v oblasti klímy. Týmto plánom sa aktualizuje platná energetická politika z roku 2014. Okrem základných pôvodných štyroch pilierov, o ktoré sa opierala energetická politika (energetická bezpečnosť, energetická efektívnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť energetiky) sa plánom rozširuje aj o rozmer dekarbonizácie.

Národné ciele do roku 2030:

  • Zníženie emisií skleníkových plynov v non-ETS (k r. 2005): 20 %
  • Podiel obnoviteľných zdrojov v energetike spolu: 19,2 %
  • Podiel obnoviteľných zdrojov v energetike v doprave: 14 %
  • Energetická efektívnosť: 30,3 %
  • Prepojenie elektrických sústav: 52 %