Preskočit na obsah

Užitočné odkazy

Publikácie

Možné zdroje financovania

  • Višegrádsky fond
  • URBACT II. 
    Cieľom je podporovať spoluprácu v oblasti rozvoja miest a posilňovať výmenu skúseností medzi európskymi mestami v súlade s Lisabonskou stratégiou.
  • Program CIVITAS
    Úlohou programu je financovať výskum a inovácie v oblasti mestskej dopravy. Doteraz ho využilo viac ako 40 európskych miest, ktoré získali príspevky vo výške približne 100 miliónov €.
  • Iniciatívy JESSICA a JEREMIE

Významné prebiehajúce projekty

Mimovládne organizácie

Odkazy