Preskočit na obsah

Kontakt


Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Dolný Val 20
Žilina
Tel.: 041/50 70 911, 50 70 975
E-mail: marta.slamkova@sazp.sk
zdenka.brza@sazp.sk
www.sazp.sk