Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, Jún 2006 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2006 27.06.2006 Stiahnuť
Odpady Informácia o systéme kontroly a riadenia pohybu zásielok odpadu v zmysle Nariadenia 259/93/ES o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva - rok 2004 259/93 13, 41 Nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva 31.12.2005 15.12.2005 Stiahnuť
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES, Január 2005 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 01.11.2004 10.02.2005 Stiahnuť
Odpady Informácia o systéme kontroly a riadenia pohybu zásielok odpadu v zmysle Nariadenia 259/93/ES o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva - rok 2003 259/93 13, 41 Nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva 31.12.2004 14.12.2004 Stiahnuť