Preskočit na obsah

Informácia o používaniach GMM zaradených do rizikových tried 3 a 4 v uzavretých priestoroch, ktoré boli v SR ohlásené počas roka 2022

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o používaní GMO tried 3 a 4 ohlásených počas príslušného roka podľa článku 9 v uzavretých priestoroch, vrátane opisu, účelu a rizík týchto používaní v uzavretých priestoroch
 • POPIS SPRÁVY Informácia obsahuje nasledovný text: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa smernice 2009/41/ES nedostalo v roku 2022 oznámenie o obmedzenom použití triedy rizika 3 alebo 4. V účinnosti je jedno rozhodnutie o rizikovej triede 3 platné do 31.12.2023 (vydané v roku 2018), držiteľom súhlasu je Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta.
 • ČLÁNOK PREDPISU 17 (1)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 11.01.2023
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Mgr. Natália Mogelská
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Emailom na: SANTE-GMM-CONTAINED-USE-DIRECTIVE@ec.europa.eu
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová