Preskočit na obsah

Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb - roky 2018 - 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb
 • POPIS SPRÁVY V štatistike environmentálnych tovarov a služieb sa zaznamenávajú a uvádzajú údaje o výrobných činnostiach národného hospodárstva, ktorých výsledkom sú environmentálne produkty (príloha V, oddiel 2, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych účtoch, príloha k vyk. nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2174) Údaje poskytuje Štatistický úrad SR na základe objednávky štatistických informácií.
 • ČLÁNOK PREDPISU 6
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.10.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 31.10.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Mgr. E. Šmelková, ŠÚ SR
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Environmentálne účty vrátene príslušnej správy o kvalite údajov boli dňa 31.10.2022 zaslané do Eurostatu prostredníctvom webportálu EDAMIS.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová