Preskočit na obsah

Modul pre účty emisií do ovzdušia - roky 2016 – 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Modul pre účty emisií do ovzdušia
 • POPIS SPRÁVY V účtoch emisií do ovzdušia sa zaznamenávajú údaje o emisiách národných hospodárstiev do ovzdušia (príloha I, oddiel 3 nariadenia (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych účtoch) rozdelené podľa hospodárskych činností produkujúcich emisie do ovzdušia. Hospodárske činnosti zahŕňajú výrobu a spotrebu. Údaje je možné poskytnúť na základe samostatnej požiadavky.
 • ČLÁNOK PREDPISU 6
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.09.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 27.09.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Zuzana Jonáček, SHMÚ
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Environmentálne účty vrátene príslušnej správy o kvalite údajov boli dňa 27.9.2022 zaslané do Eurostatu prostredníctvom webportálu EDAMIS.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová