Preskočit na obsah

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • POPIS SPRÁVY
 • ČLÁNOK PREDPISU
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE
 • ZAEVIDOVAL