Preskočit na obsah

Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ref. roky 2016, 2017, 2018 a 2019)

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
 • POPIS SPRÁVY Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu za referenčné roky 2016, 2017, 2018 a 2019.
 • ČLÁNOK PREDPISU 15
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 29.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Viera Špalková, PhD. (MŽP SR)
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Martin Maslák, poverený výkonávaním funkcie GR sekcie obehového hospodárstva
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 29. júna 2021 boli údaje a správa o kontrole kvality zaslané elektronicky prostredníctvom SZ SR pri EÚ na mailovú adresu: ENV-WASTE-IMPLEMENTATION-REPORTS@ec.europa.eu.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová