Preskočit na obsah

Správa o dodržaní noriem pre síru stanovených v smernici EP a Rady 2016/802/EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, rok 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o dodržiavaní noriem pre síru
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje údaje o obsahu síry v kvapalných palivách za rok 2020.
 • ČLÁNOK PREDPISU 14 (1)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 14.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Andrea Verešová
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Správa bola dňa 14. 6. 2021 predložená Európskej komisii cez Stále zastúpenie SR pri EÚ.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič