Preskočit na obsah

Cestovný ruch a jeho vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2011

   
Editor Mgr. Ľubomír Gajdoš, SAŽP
Spolupráca Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 63 strán
Rok vydania 2013
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: