Preskočit na obsah

Energetika a jej vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2005

   
Editor Ing. Ľudmila Marcinátová, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo hospodárstva SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 48 strán
Rok vydania 2006
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: