Preskočit na obsah

Cestovný ruch a jeho vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2005

   
Editor Mgr. Ľubomír Gajdoš, SAŽP
Spolupráca Ministerstvo hospodárstva SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 54 strán
Rok vydania 2006
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: