Preskočit na obsah

Poľnohospodárstvo a jeho vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2007

   
Editor Ing. Radoslava Kanianska, CSc., Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 50 strán
Rok vydania 2008
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: