EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Územný plán obce Záborie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 07.02.2019
Výrobný areál FIEROWINE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 06.02.2019
ÚPN Z Štrkovecké jazero
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 06.02.2019
Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP a.s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 06.02.2019
Územný plán zóny Zvolen - Čierne zeme - Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 03
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 06.02.2019
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Rakúsko, Maďarsko,
podľa územnej príslušnosti Doprava a telekomunikácie 06.02.2019
Oznámenie o strategiskom dokumente - ÚPN obce Hrochoť - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica Zvolen podla § 4, ods. 2 06.02.2019
Územný plán obce Predmier- Doplnok č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 2 06.02.2019
Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 05.02.2019
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA KOMÁRNO 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 1 05.02.2019
Prestavba areálu De Heus Kendice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Potravinársky priemysel 05.02.2019
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Sabinov Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 05.02.2019
Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 05.02.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava (areál TAZ)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 04.02.2019
Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Námestovo Vodné hospodárstvo 04.02.2019
Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 04.02.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava, Mikovíniho
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 04.02.2019
CAMPUS Fáza 6 - Páleničky, výrobno - skladová hala
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Ostatné priemyselné odvetvia 04.02.2019
Recyklačné centrum Krupina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Krupina Priemysel stavebných látok 04.02.2019
Nadzemný sklad ropy a petrochemických výrobkov – Vojany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Michalovce Infraštruktúra 04.02.2019
Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Liptovská Osada
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 1 04.02.2019
Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II (Master Plan II)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Bratislava V podla § 4, ods. 2 04.02.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 01.02.2019
D1 Hričovské podhradie – Lietavská Lúčka (12/2018)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Doprava a telekomunikácie 01.02.2019
Územný plán obce Pravenec, zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 01.02.2019