EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surivín - Bátovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 14.02.2019
Uzemný plán mesta Krupina
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Krupina podla § 4, ods. 1 14.02.2019
Polyfunkčný komplex Dlhé Diely
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 14.02.2019
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 14.02.2019
Nový zdroj ŽT, a.s – PPC 25 MVe
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Energetický priemysel 14.02.2019
Doplnenie vstupných surovín do BPS Lipová 1 s.r.o. o odpady kategórie ostatné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 14.02.2019
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 14.02.2019
Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so záhradným prístreškom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 13.02.2019
(Zmena č. 5A) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 13.02.2019
Polyfunkčný dom MANHATTAN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 13.02.2019
Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 13.02.2019
Plán využívania ložiska nevyhradených nerastov - štrkopieskov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda Tažobný priemysel 13.02.2019
"Zmena a doplnok č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA" v katastrálnom území Spišská Teplica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 13.02.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce /ÚPN O/ Boťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 13.02.2019
Územný plán obce Čierna Voda – Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 12.02.2019
Zmena celospolkovej hlavnej dopravnej siete. Vyhlásenie trate v koridore „územie východne od Viedne – štátna hranica pri obci Kittsee (trať a nákladný terminál)“ za vysokovýkonnú trať
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Rakúsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Iný dôvod pre posudzovanie 12.02.2019
Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky – I. a II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 12.02.2019
Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
ESPOO dohovor: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované.
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 12.02.2019
Farma Príbelce – chov hydiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 12.02.2019
Malkia park, Orechová Potôň – Lúky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 12.02.2019
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Priemysel stavebných látok 11.02.2019
BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Potravinársky priemysel 11.02.2019
B1 - Úsek Zemplímskej cyklomagistrály v katastri mesta Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.02.2019
Modernizácia výrobne UGL
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.02.2019
Zvýšenie kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infraštruktúra 11.02.2019