| Print

Zmeny a doplnky 03/2017 ÚP Koplotovce

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Zistovacie konanie

Základne informácie