| Print

Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavnou činnosťou bude výroba nápojov obstaraním a inštalovaním inovatívnej technológie, ktorá bude umiestnená v novej výrobnej hale. Vstupom do výroby produktov budú voda, jačmenný slad, med a kvasinky, najvyššej kvality. Celková ročná kapacita výroby max. cca 10 000 hl.
 • Dotknutá obec: Lipany (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Navrhovateľ: Prodining, s.r.o., Námestie osloboditeľov 29, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 45506833
 • Povoľujúci orgán: Mesto Lipany, OkÚ Sabinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.06.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Ľubica Nagyová, Juhoslovanská 3, 040 13 Košice, mail: lubka.nagyova@gmail.com
  Text zámeru
  25.06.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.07.2018