| Print

Likvidácia starých banských háld, Podrečany

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.2 Tažba a úprava rúd a magnezitu
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie