| Print

Budovanie cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmély a Radvaň nad Dunajom

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.10 Obchodné prístavy, prístavné móla pre nakladanie a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi, a vonkajšie prístavy (okrem železnicných mól) 13.11 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu
  • Zistovacie konanie

Základne informácie