| Print

Aquapark pod kalváriou

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia termálneho kúpaliska na predmetnom území, ktorá prinesie celkovú urbanisticko – architektonickú obnovu tohto územia, modernú organizáciu práce, zamestnanosť.
 • Dotknutá obec: Dvory nad Žitavou (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Nové Zámky
 • Navrhovateľ: Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
 • IČO Navrhovateľa: 00308897
 • Povoľujúci orgán: Obec Komoča, OÚNZ OSZP, OÚNR OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.04.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Juraj Cápa
  Text zámeru
  16.04.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.06.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  19.07.2018