EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Zmeny a doplnky č.4 Územný plán mesta Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 26.03.2019
Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5 - opätovné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 26.03.2019
Zmeny 04/2018 Územného plánu obce Trakovice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 26.03.2019
Zariadenie na zber, zhodnocovanie odpadov, výkup kovového odpadu, farebných kovov a odpadu z papiera a lepenky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Gelnica Infraštruktúra 26.03.2019
Technologická linka na spracovanie a recykláciu fotovoltaických panelov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 26.03.2019
I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Banskobystrický Levice Žarnovica Doprava a telekomunikácie 26.03.2019
MINIPIVOVAR RYE ISLAND
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Potravinársky priemysel 26.03.2019
I/66 Brezno – obchvat, II etapa, 1. úsek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Brezno Doprava a telekomunikácie 26.03.2019
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami, k. ú. Leopoldov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 25.03.2019
Zmena č. 4: Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 25.03.2019
B1 - Úsek Zemplímskej cyklomagistrály v katastri mesta Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.03.2019
Dobývací priestor Trenčianske Mitice I – lom Skaličky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Trenčín Iný dôvod posudzovania 25.03.2019
Prestavba časti ošipárne na bitúnok pre porážanie hydiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Potravinársky priemysel 22.03.2019
Prevádzka KP a EH pri ČOV Petržalka, Rekonštrukcia budovy a linky odvodnenia kalu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č.2, Záborské
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Inovatívne rozšírenie výroby, k. ú. Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 22.03.2019
Priemyselný areál - Rakovo východ - etapa II
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Strojársky a elektrotechnický priemysel 22.03.2019
Novostavba parkovacieho domu na ul. Baničova Hájik
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 22.03.2019
Modernizácia, premiestnenie a rozšírenie stávajúcej prevádzky galvanizovne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Hutnícky priemysel 22.03.2019
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 22.03.2019
Vybudovanie automatického závlahového systému sadu cez samostatné kvapkovače
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Polnohospodárska a lesná výroba 22.03.2019
Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra 21.03.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 12.02.2019