EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DEDINA MLÁDEŽE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno Nové Zámky Šaľa podla § 4, ods. 2 19.07.2019
Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica - zmena stavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 19.07.2019
Územný plán obce Čirč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 19.07.2019
Obytný súbor Suchý dub
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 19.07.2019
Rozšírenie cintorína, Svidník
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Svidník Infraštruktúra 19.07.2019
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 - 2028
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 19.07.2019
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jurkova Voľa na roky 2019-2025“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 19.07.2019
Územný plán obce Breziny – Zmena a doplnok č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 19.07.2019
Automatizovaná separačná linka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 19.07.2019
Zariadenie na zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov - rozšírenie činnosti a kapacity
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 19.07.2019
Prístavba výrobného objektu BIOMIN, k.ú. Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 19.07.2019
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 18.07.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 18.07.2019
FARMA NA CHOV OŠÍPANÝCH LADMOVCE-STAVEBNÉ ÚPRAVY OŠIPÁRNE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Trebišov Polnohospodárska a lesná výroba 18.07.2019
Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 18.07.2019
Územný plán obce Rybany - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 2 18.07.2019
Zmena a doplnok č. 3 ÚPN-O Spišské Bystré
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 18.07.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Boťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 18.07.2019
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Prešovský Košický - podla § 4, ods. 1 18.07.2019
Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žarnovica Energetický priemysel 18.07.2019
Rozšírenie areálu firmy JASPLASTIK-SK Nitra, Hala 4, 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.07.2019
Stavebné úpravy cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Michalovce Trebišov Doprava a telekomunikácie 18.07.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Sečovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 18.07.2019
Areál voľného času - Vojenský dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 18.07.2019
Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska Paka (2018)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.07.2019