EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Modernizácia závlahového detalu . širokozáberové lineárne zavlažovače
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 21.02.2019
Zmeny a doplnky č. 2 -Obec Mojmírovce v rôznach lokalitách obce.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 21.02.2019
Zmeny a doplnky č.4 Územný plán mesta Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 21.02.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 21.02.2019
Mikuláš – závlaha pozemkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 20.02.2019
Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 20.02.2019
OBCHODNÉ CENTRUM V DUNAJSKEJ STREDE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 20.02.2019
Kravín a budova mäsokombinátu a mliekarne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Potravinársky priemysel 20.02.2019
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov-Nitra-Šuranská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 20.02.2019
Uzavretie a rekultivácia skládky „SKLÁDKA TKO RISŇOVCE, I., II. a III. ETAPA“ II. a III. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 20.02.2019
Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 20.02.2019
Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 20.02.2019
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Malá Ida
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.02.2019
Logistické centrum Malý Šariš - 4.etapa - parkovisko
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 20.02.2019
Parkovisko – Ulica Kpt. Nálepku Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 20.02.2019
Protipovodňové opatrenia Pusté Úľany – Pekná ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Vodné hospodárstvo 19.02.2019
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Infraštruktúra 19.02.2019
Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 19.02.2019
MAKFOOTBALLARENA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 19.02.2019
Územný plán obce Mojš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 19.02.2019
Oznámenie o strategickom dokumente, Uzemnom pláne obce Malachov, Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 19.02.2019
Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská Košice-Šaca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice II Infraštruktúra 19.02.2019
IBV Šurabová - Zakvášov, predĺženie ochrannej hrádze
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Vodné hospodárstvo 18.02.2019
Územný plán obce Drábsko, Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 15.02.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 12.02.2019