Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Nízkouhlíková stratégia obce Horné Saliby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 15.06.2021
Dolná Súča – protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Vodné hospodárstvo 15.06.2021
Logisticko-priemyselný park Na Pántoch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 15.06.2021
Územný plán obce Hubice, Zmeny a doplnky 2/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 15.06.2021
GEOREAL LAKÓPARK III–OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL III,LOKALITY G130 a G131 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.06.2021
I/10 Kolárovice (Čiakov)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Doprava a telekomunikácie 15.06.2021
Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 15.06.2021
Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín Doprava a telekomunikácie 15.06.2021
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 15.06.2021
„Chránené vtáčie územie Žitavský luh – revitalizácia“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Vodné hospodárstvo 14.06.2021
Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 8
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 14.06.2021
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Infraštruktúra 14.06.2021
Prevádzka na zber ostatných odpadov Čadca, Podzávoz.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca Infraštruktúra 14.06.2021
IBV Farské - I. etapa, Čirč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 14.06.2021
„Zmeny a doplnky č. 2/2021 Územného plánu mesta Komárno“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 14.06.2021
"Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Radatice"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 14.06.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Bytča Infraštruktúra 14.06.2021
Skládka odpadov Hnúšťa – zmena činnosti č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 14.06.2021
PORFIX - Nová plynová kotolňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Energetický priemysel 14.06.2021
Modernizácia farmy dojníc Horné Obdokovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 14.06.2021
Vaillant Trenčianske Stankovce – rozšírenie parkoviska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel 14.06.2021
Územný plán zóny Košice – Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/202
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice II podla § 4, ods. 2 14.06.2021
Polyfunkčný objekt a obytný súbor C-Area/Sekčov (Stabvba č. 6)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 14.06.2021
Územný plán obce Nemce, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 14.06.2021
Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald´s
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 14.06.2021