Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Doprava a telekomunikácie 17.06.2021
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 17.06.2021
Územný plán obce Blatnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Banskobystrický Martin Ružomberok Turčianske Teplice Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 16.06.2021
Obchodné centrum ul. Zlatomoravecká, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 16.06.2021
Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves Vodné hospodárstvo 16.06.2021
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dvorníky - Včeláre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Rožňava podla § 4, ods. 2 16.06.2021
„RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – MÝTNA Rozšírenie SO 021 – stavebný dvor č. 1 v MÚK Kriváň – dočasné strojné zariadenie“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva Priemysel stavebných látok 16.06.2021
Územný plán obce Sklabiňa Zmeny a Doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 16.06.2021
Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 6)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 16.06.2021
Revitalizácia a dostavba areálu Špportového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 16.06.2021
"Výrobný areál WE Trade, Horné Saliby"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Potravinársky priemysel 16.06.2021
Zmena a doplnok č. 96 ÚPN mesta Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 16.06.2021
Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 16.06.2021
Recyklácia odpadových plastov Levice – výroba technických plynov a náhrada primárnych fosílnych surovín pre syntézu základných polymérov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 16.06.2021
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – rozšírenie II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice I Infraštruktúra 16.06.2021
Zmeny a doplnky č. 3/2021 – Územný plán mesta Kráľovský Chlmec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 16.06.2021
Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 15.06.2021
Vodozádržné opatrenia na ľavostrannom prítoku Jablonky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Vodné hospodárstvo 15.06.2021
Premiestnenie a rekonštrukcia CCIP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Potravinársky priemysel 15.06.2021
Nízkouhlíková stratégia obce Horné Saliby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 15.06.2021
Dolná Súča – protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Vodné hospodárstvo 15.06.2021
Logisticko-priemyselný park Na Pántoch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 15.06.2021
Územný plán obce Hubice, Zmeny a doplnky 2/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 15.06.2021
GEOREAL LAKÓPARK III–OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL III,LOKALITY G130 a G131 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.06.2021
I/10 Kolárovice (Čiakov)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Doprava a telekomunikácie 15.06.2021