Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zextenzívnenie strojárskej výroby v LP Sihoť – Chocholná-Velčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.06.2021
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Trenčín – Zlatovská, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 18.06.2021
Zlievareň hliníkových odliatkov Snina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Snina Hutnícky priemysel 18.06.2021
Zmeny a doplnky č. 25/2021 Územného plánu mesta Kežmarok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 18.06.2021
ZaD č. 6 UPN - O Územný plán obce Mlynica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 18.06.2021
Výroba plastových dielcov pre automobilový priemysel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Ostatné priemyselné odvetvia 18.06.2021
Využitie geotermálnej energie v meste Kežmarok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok Tažobný priemysel 18.06.2021
Splyňovanie biomasy Janík
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 18.06.2021
Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2 a Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Energetický priemysel 18.06.2021
Prístavba haly V. KSK Slovakia, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Považská Bystrica Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.06.2021
Skládka odpadov Bzenica, úprava odpadov pred skládkovaním
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 18.06.2021
Nákupné centrum Žitavia a doplnkové služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.06.2021
Územný plán mesta Lučenec - oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 1 17.06.2021
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 12)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 17.06.2021
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 17.06.2021
Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Doprava a telekomunikácie 17.06.2021
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 17.06.2021
Územný plán obce Malachov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 17.06.2021
Polyfunkčný súbor Zoborka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 17.06.2021
Polyfunkčný objekt Tematínska, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský - Infraštruktúra 17.06.2021
Výrobno-skladová Hala "I" SLOVAKTUAL Pravenec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Ostatné priemyselné odvetvia 17.06.2021
Výrobná betónu VEDOS Lipany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Priemysel stavebných látok 17.06.2021
"Územný plán obce Kendice"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 17.06.2021
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením TRAKPACTOR 320SR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 17.06.2021
Úseky Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov II. profil
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Kysucké Nové Mesto Doprava a telekomunikácie 17.06.2021