Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Bory Nádvorie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 22.06.2021
Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu, Antolská ul., Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 22.06.2021
Bytový dom Stará Klenová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 22.06.2021
Farma na chov ošípaných Ladmovce, stavebné úpravy ošipárne - zmena navrhovanej činnosti - Nádrž na hnojovicu a manipulačná plocha
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Polnohospodárska a lesná výroba 22.06.2021
Výstavba parkovacích miest v lokalite sídliska Kvetná v Trenčíne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 22.06.2021
I/64 Partizánske - Oslany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Partizánske Doprava a telekomunikácie 22.06.2021
EBA, s.r.o., SUČANY – DOBUDOVANIE ZARIADENIA NA NAKLADANIE S ODPADMI
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 22.06.2021
Prevádzka Haniska - doplnenie nových druhov odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 22.06.2021
Zariadenie na úpravu a zhodnotenie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 22.06.2021
Zberný dvor Svidník - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Svidník Infraštruktúra 22.06.2021
Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového rýpadla
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 22.06.2021
Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore Čierny Balog I
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Brezno Tažobný priemysel 21.06.2021
Likvidácia štrkoviska Pažite
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 21.06.2021
CHEMOLAK SMOLENICE – SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Trnava Infraštruktúra 21.06.2021
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 21.06.2021
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIAOBCE PLAVEČ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 21.06.2021
Výroba technických plynov z odpadov s využitím plynovej chromatografie a zhodnotenie odpadov procesom regeneratívnej katalytickej oxidácie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Galanta Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 21.06.2021
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Infraštruktúra 21.06.2021
Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v okrese Prešov: Ľubotice - 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 21.06.2021
Územný plán mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 21.06.2021
Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Energetický priemysel 21.06.2021
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Rakovice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 21.06.2021
"Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Gregorovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 21.06.2021
Územný plán obce Slovany Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 21.06.2021
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 21.06.2021