Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber kovových odpadov, batérií a papiera
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Infraštruktúra 24.06.2021
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami na vodnom toku Domanižanka v rkm 5,14 v meste Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Vodné hospodárstvo 24.06.2021
Územný plán obce Ploské
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 1 24.06.2021
Kremácia zvierat Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Polnohospodárska a lesná výroba 24.06.2021
Zmena 09/2021 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien - Lokality F,G,H,I
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 24.06.2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo - Vráble
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Doprava a telekomunikácie 24.06.2021
Bytové domy Kamenný mlyn, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 24.06.2021
PETRŽALKA CITY - I. ETAPA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 24.06.2021
Územný plán Mesta Sobrance- zmeny a doplnky č.4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Sobrance podla § 4, ods. 2 23.06.2021
Logistický park Dunajská Streda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Strojársky a elektrotechnický priemysel 23.06.2021
RAINBOW LOGISTIC PARK, Logistický areál, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 23.06.2021
Zariadenie na zber komunálnych odpadov a ostatných odpadov Veľké Dvorníky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 23.06.2021
Bytový dom JAVORKA II
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Martin Infraštruktúra 23.06.2021
Výroba kŕmnych zmesí – optimalizácia výroby, k.ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 23.06.2021
Obytný súbor Zelené Vlčince (ďalej iba OS)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 23.06.2021
Nízkouhlíková stratégia mesta Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 23.06.2021
Územný plán mesta Sobrance - zmeny a doplnky č. 5/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Sobrance podla § 4, ods. 2 23.06.2021
„Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ - Polystar, s.r.o., Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 23.06.2021
Skládka odpadov Rajec-Šuja, nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Žilina Infraštruktúra 23.06.2021
OBCHODNÝ AREÁL ŠAMORÍN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 23.06.2021
Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 23.06.2021
Výroba betónových zmesí Krušovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Priemysel stavebných látok 23.06.2021
„Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Malý Šariš“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 23.06.2021
„VÝSTAVBA NÁKUPNÉHO STREDISKA PIRITOV – II. etapa“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 23.06.2021
Územný plán obce Kučín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 23.06.2021