Preskočit na obsah

Zmena dokončenej stavby – prístavba haly FARGUELL NITRA, s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie vyrobnych kapacít v rámci II. etapy realizácie projektu z r. 2008 formou prístavby k vyrobnej hale závodu haly o rozlohe 1528,65 m2 podlažnej vyrobnej plochy (spolu teda: 4502,2 m2 zastavanej plochy), v ktorej bude nainštalovany lisovací stroj (800 ton) s podávačmi na vyrobu kovovych súčiastok (kovolis), ktory bude plniť funkciu záložného vyrobného zdroja v prípade náhodnej poruchy pôvodného vyrobného zariadenia, ako aj počas jeho plánovanej údržby, aby bola zabezpečená nepretržitosť a plynulosť vyroby a dodávok hotovych vyrobkov a nedochádzalo tak k oneskorenym dodávkám alebo hospodárskym škodám vlastného vyrobného závodu navrhovateľa ani u odberateľov, ktorí sú ďalej závislí od včasnych a bezchybnych vyrobnych dodávok navrhovateľa. Navrhovateľ je dodávateľom danych kovovych komponentov pre producentov ako sú SONY, SAMSUNG, PSA a KIA. Vyrobny program navrhovateľa sa nezmení, dôjde iba k rozšíreniu vyrobnych a skladovych kapacít existujúceho závodu prístavbou novej haly.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: FARGUELL NITRA, s.r.o., Dolné Hony 8, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 36770302
 • Povoľujúci orgán: Oú NR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.01.2016
  11.01.2016
  Spracovateľ zámeru Mgr. Ingrida Nanácka
  Text zámeru
  11.01.2016
  11.01.2016
  11.01.2016
  11.01.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  18.02.2016
  30.03.2016