Zberný dvor (sklad separovaného odpadu) Nitrianske Pravno

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zberného dvora odpadov, ktorý bude slúžiť na zber ostatných a nebezpečných odpadov - plastov, skla, papiera, tetrapack obalov, kovov, textilu, elektroodpadu, batérií a akumulátorov, žiariviek, veľkoobjemového odpadu (nábytok, sedacie súpravy,...), opotrebovaných pneumatík a drobného stavebného odpadu.
 • Dotknutá obec: Poluvsie, Chvojnica, Malinová, Nitrianske Pravno, Pravenec, Tužina, Kľačno (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Obec Nitrianske Pravno, spol. s r. o., Námestie SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno
 • IČO Navrhovateľa: 36821292
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.