Preskočit na obsah

Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo.

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodňovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie