Preskočit na obsah

Výstavba rekreačného areálu Malé Leváre

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie rekreačného areálu v obci Malé Leváre spolu s príslušnou technickou a dopravnou infraštruktúrou. Navrhovaná činnosť rieši výstavbu areálu, ktorý bude slúžiť pre rekreáciu v rekreačnej oblasti Rudava. Objekty majú byť dvojpodlažné, nepodpivničené a situované na samostatných pozemkoch.
 • Dotknutá obec: Malé Leváre (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Malacky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Navrhovateľ: Leware s. r . o., Štefanovičová 14, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 48193241
 • Povoľujúci orgán: Obec Malé Leváre, Obecný úrad, 908 74 Malé Leváre 117
  Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.12.2021
  Spracovateľ zámeru EKO – GEO – CER, s. r. o., M. C. Sklodowskej 1512/19 851 04 Bratislava
  Text zámeru
  30.12.2021