Výrobná hala G Slovaktual Pravenec

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je vybudovanie novej výrobnej haly spoločnosti SLOVAKTUAL na výrobu izolačných skiel do plastových a hliníkových okien, stien a dverí, ktorej súčasťou je aj vybudovanie skladových, expedičných, administratívnych, sociálnych, hygienických a prevádzkových priestorov pre zabezpečenie výroby v priestoroch haly. Výrobou izolačných skiel do plastových a hliníkových okien sa nenavýši počet okien vyrobených v prevádzke. Hlavný efekt spočíva v znížení závislosti na externých dodávateľoch skla do okien.
 • Dotknutá obec: Nedožery - Brezany, Pravenec (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: SLOVAKTUAL s. r. o., Pravenec 272, 972 16 Pravenec
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prievidza, OSŽP, obec Pravenec
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.