Výkup farebných kovov VANESA, prevádzka Nováky

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena existujúcej činnosti spočívajúca v rozšírení zberu odpadov o odpad kategórie O - ostatný odpad s katalógovým číslom 20 01 40 - kovy.
 • Dotknutá obec: Nováky (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Eduard Klein, VANESA, výkup farebných kovov, A. Hlinku 481/58, 972 71 Nováky
 • IČO Navrhovateľa: 44802153
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.