Územný plán obce Betlanovce

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Vydrník, Spišský Štiavnik, Betlanovce, Hranovnica, Vernár, Hrabušice (okresy: Poprad, Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Spišská Nová Ves
 • Obstarávateľ: Obec Betlanovce
 • IČO Obstarávateľa: 00526398
 • Schvaľujúci orgán: Obec Betlanovce
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.