Preskočit na obsah

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie