Preskočit na obsah

Ťažba a úprava horľavého zemného plynu z výhradného ložiska Lastomír

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.5 Ťažba a úprava zemného plynu
  • Zistovacie konanie

Základne informácie